Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » Buku Donyane Wong Culika

Buku Donyane Wong Culika

From: M Iskandar Zulkarnain
Subject: Nyuwun pirsa
To: sbrata@yahoo.com
Date: Tuesday, November 10, 2009, 6:38 AM

Katur
Bapa Suparto Brata ingkang kinurmat,

Nuwun,

Kawula rumaos bingah bilih ing toko buku wonten buku-buku seratan Panjenengan, utaminipun seri Detektif Handaka.

Nanging ngantos sepriki kula dereng mrangguli buku Bapak ingkang mawa irah-irahan "Donyaning Wong Culika". Buku punika mila dereng ka-ecap punapa sampun telas ing pasaran.

Menawi sampun ka-ecap, wonten pundi kawula saged pikantuk buku punika.

Wasana cekap semanten, matur nuwun kawigatosanipun Bapak.

Salam,

Iskandar

Tags:

1 comments to "Buku Donyane Wong Culika"

  1. Rossy R says:

    Mau keluar dari artikel diatas, sy hanya mengundang anda untuk berkunjung ke blog sy di http://adarossyat.blogspot.com/2009/11/say-masjid-not-mosque.html terima kasih

Leave a comment