Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » EMPRIT ABUNTUT BEDHUG

EMPRIT ABUNTUT BEDHUG
Crita seri Detektip Handaka wis kondhang banget ing taun 1960-1990-an ing kalangan Sastra Jawa modern. Crita-critane gagrak anyar, ngudhari wewadine kadurjanan, basa Jawane teteh populer gampang dimangerteni, nanging tetep nugoni pakeme tata basa.

Magerib malam Jumuwah Jarot numpak sepedhah ngliwati praliman Blawuran Surabaya, srempetan karo sepedhahe cah wadon. Ana kanthonge cah wadon mau sing mencelat saka setange. Dijupuk Jarot, diulungake marang sing duwe. Nanging bocahe nampik kipa-kipa, jare kuwi dudu kanthonge. Apa njerone kanthong? Kuwi sing ndadekake penggalihe para maos mingket saka buku wacan iki.

Penerbit : Narasi
Alamat : Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogotirto Elok II
Yogyakarto 55292
Tel : 0274-7103084, Faks : 0274-620879
Harga : Rp.25.000,-

Tags:

2 comments to "EMPRIT ABUNTUT BEDHUG"

  1. Anonymous says:

    kalau mau pesen buku ini gmana caranya ????

  2. Unknown says:

    Kalau mau Pesan Buku Novel tersebut caranya bagaimana ?

Leave a comment