Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » JARING KALAMANGGA

JARING KALAMANGGA


Novel bahasa Jawa seri Detektip Handaka

Sanggar, sawenehe wakil direktur perusahaan dagang mbutuhake jurutulis kanggo kantor cabange sing ana int Tretes, kutha cilik ing wilayah pegunungan. Dheweke ngirimke surat panggilan marang calon jurutulise sing anyar supaya gage mlebu nyambutgawe. Jurutulis anyar mau jenenge Handaka, pakaryane dadi detektip.

“Sing dibutuhake niku jurutulis. Ning sing sampeyan timbali kok detektip? Enten napa?

Lan kuwi uga dadi pitakonane para sing maos novel iki. Supaya oleh jawaban, waosen wae buku iki..

Penerbit : Narasi
Alamat : Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogotirto Elok II
Yogyakarto 55292
Tel : 0274-7103084, Faks : 0274-620879
Harga : Rp.35.000,-

Tags:

2 comments to "JARING KALAMANGGA"

  1. Anonymous says:

    mohon dijelskan wujud tuturan tokoh wanita dalam novel "jaring kalamangga" terima kasih eyang

  2. tlg ya, saya mau pesan bukunya.. tlg ya.. mksh tlg diemailkan aja di amraray@gmail.com

Leave a comment