Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » Basa Jawa tau dadi basa modern

Basa Jawa tau dadi basa modern

Tokoh sastra Jawa Suparto Brata ngakoni wong sing bisa maca lan nulis nganggo Basa Jawa saiki saya kurang. Sebabe, Basa Jawa wis ora dadi basa tulisan maneh. Pathokaning Basa Jawa dadi ora baku, banjur ilang tanpa cathetan. Sing dadi panutan Basa Jawa kari basa pocapan, siji lan sjine ora padha, gumantung saka pangrungu. Apa maneh yen sing dadi panutan kuwi seje-seje.

Judul tersebut dapat dibaca disini

Tags:

0 comments to "Basa Jawa tau dadi basa modern"

Leave a comment