Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » SUPARTO BRATA’S OMNIBUS.

SUPARTO BRATA’S OMNIBUS.


Isi novel iki cacah telu, yakuwi “Astirin Mbalela”, “Clemang-clemong”, lan “Bekasi Remeng-remeng”, ditambahi esai bab novel cacah telu kuwi dening Darni Ragil Suparlan, dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, FBS Unesa, Surabaya. Astirin prawan Desa Ngunut Tulungagung, keplayu keplantrang menyang Surabaya marga emoh nikah peksan. Sidane ya balik menyang Ngunut, nanging dadi apa, kuwi sing dadi wewadine novel iki. Clemang-clemong kuwi omonge Abyor, bocah umur 5 tahun, dheweke milihake bapake oleh garwa maneh gantine ibune. Lucu banget. Bekasi Remeng-remeng nyaritakake solah kadurjanan ing Kutha Bekasi wayah surup. Serem banget.

Penerbit : Narasi
Alamat : Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogotirto Elok II
Yogyakarto 55292
Tel : 0274-7103084, Faks : 0274-620879

Harga : Rp.68.000,-

Tags:

0 comments to "SUPARTO BRATA’S OMNIBUS."

Leave a comment