Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » Mbandani Sastra Jawa, sapa wani?

Mbandani Sastra Jawa, sapa wani?

Senajan kepetung minangka pengarang Jawa (lan Indonesia) kang moncer, Suparto Brata tetep kudu mbandhani dhewe nalika mbabar antologi cerkak Trem (2000), roman Donyane Wong Culika (2004), lan Lelakone Si lan Man (2005). Prantandha menawa sastra Jawa saya ora kumendo, apa pancen para sastrawane sing saya nggetih anggone bela urip marang sastrane


Selengkapnya ada Suara Merdeka Online dirubrik Kejawan, klik disini

Tags:

0 comments to "Mbandani Sastra Jawa, sapa wani?"

Leave a comment