Srawungku Karo Sastra Jawa

Home » » Email dari Jerman

Email dari Jerman

Date: Wed, 09 May 2007 09:04:36 +0200
To: "Suparto Brata"
Subject: adres baru
From: "arinda@t-online.de" Add to Address Book Add Mobile Alert
Mas Suparto Brata,Mulai hari ini adres e-mail saya berubah menjadi arinda@t-online.de

Saya tidak bosan-bosan menerima berita dari Mas Parto, meskipun cuma selalu tentang terbitnya buku-buku baru. Saya sendiri lagi mangkrag.Salam hangat saya ya Mas.


Date: Sat, 19 May 2007 16:27:19 +0200
To: "Suparto Brata"
Subject: blog
From: "arinda@t-online.de" Add to Address Book Add Mobile Alert
Mas,Blog panjenengan wis dak ungak. Upama aku mbukak perpustakaan dhewe, gedhene omahku wis ora cukup nggo nampung buku-buku karangan panjenengan. Arepa maca sepuluh judhul wae ya sepuluh tahun nembe tamat. Ning yen mung maca judhulu thok suwengi mesthi tamat. Dhik Bas sajake ya nulis resensi neng blog njenengan. Aku dhewe wis ora blog-blogan, mundhak kepuyuh-puyuh.Lha nek nerbitke buku nganggo ragade dhewe itu enteke pira Mas? Apa ya nyaosi royalti kagem penyuntinge? Paring keterangan ya Mas!Wah apa payu yen cara Jowoku ra karuan ngene...Salamku Mas, aja lali ngabari yen bukune terbit meneh.ST.

Date: Sat, 19 May 2007 17:38:54 -0700 (PDT)
From: "suparto brata" Add to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Re: blog
To: "arinda@t-online.de"


--- "arinda@t-online.de" wrote:


---------------------------------
Mas Pri,
Yen nerbitake buku dhewe biayane nganti 8 yuta rupiyah
entuk buku 500 jilid. Mengko didol dhewe, utawa
dititipake menyang toko buku. Yen dititipake menyang
toko buku toko buku njaluk komisi 60 persen saka rega
bukune, dadi kene ya mung nampa 40 persen saka rega
buku mau. Untunge sithik banget. Nanging ya kuwi mau,
anggonku nerbitake buku basa Jawa marga aku kepengin
yen crita basa Jawa kuwi uga klebu anggotane sastra
dunia (niru majalah Siasat tiga menguak takdir). Dadi
meh ora ana keuntungan finansial. Ya wis ora papa.
Anggonku nerbitake buku basa Jawa ora mung bukuku
dhewe, nanging aku ya nyokong bukune kanca-kanca. Ya
sabisa-bisaku.
Samene sik ya Mas. Iki aku isih golek komputer neng
Jakarta. Marga komputerku ing Surabaya rusak, ora kena
dienggo email-emailan.
Suparto Brata
Type rest of the post here

Tags:

0 comments to "Email dari Jerman"

Leave a comment